Kapsule

Reciklirajte kapsule Amigos Caffè u tri jednostavna koraka.
Pregledajte stranicu i otkrijte kako to da učinite na pravilan način.

HomeReciklirajmoKapsule

*Osim ukoliko opštinski propisi ne nalažu drugačije.

LEGENDA:

Ovaj simbol znači da je pakovanje izrađeno od plastike i aluminijuma, pretežno sa polietilenom male gustine.
Označava ambalažu od onduliranog kartona koja se odlaže u papirni otpad.
Čaša sa viljuškom označava proizvod koji je namenjen za kontakt sa namirnicama iako do kontakta još nije došlo.
(♲ o ♻) Ovo je međunarodna oznaka za reciklažu otpada, koju čine tri strelice koje formiraju oblik Mebijusove trake. Oznaka ne predstavlja zaštićenu marku.

Vidi ostale kategorije

FILTER KESICE

KESICE

PAKOVANJA