Pakovanja

Nakon što ste ispraznili kesicu, odložite pakovanje u odgovarajući kontejner za papir.

HomeReciklirajmoPakovanja

*Osim ukoliko opštinski propisi ne nalažu drugačije.

LEGENDA:

Označava ambalažu od onduliranog kartona koja se odlaže u papirni otpad.

Čaša sa viljuškom označava proizvod koji je namenjen za kontakt sa namirnicama iako do kontakta još nije došlo.

(♲ o ♻) Ovo je međunarodna oznaka za reciklažu otpada, koju čine tri strelice koje formiraju oblik Mebijusove trake. Oznaka ne predstavlja zaštićenu marku.

Vidi ostale kategorije

KAPSULE

FILTER KESICE

KESICE