Kesice

Nakon otvaranja kesice, sipajte kafu u hermetički zatvorenu posudu kako bi se održala aroma i odložite pakovanje u plastični otpad.

HomeReciklirajmoKesice

*Osim ukoliko opštinski propisi ne nalažu drugačije.

LEGENDA:

Ovaj simbol znači da je pakovanje izrađeno od plastike i aluminijuma, pretežno sa polietilenom male gustine.

Vidi ostale kategorije

KAPSULE

FILTER KESICE

PAKOVANJA