Vrećice

Nakon što otvorite vrećicu, uspite svoju kavu u hermetički zatvorenu posudu kako biste sačuvali njezine arome, a pakiranje bacite u spremnik za plastiku.

HomeRecikliramoVrećice

*Osim ako vaša općina ne odredi drukčije.

LEGENDA:

Označava da je ambalaža izrađena od plastike i aluminija, a prevladava polietilen niske gustoće.

Pogledajte ostale kategorije

KAPSULE

FILTAR VREĆICE

PAKIRANJA