Privacy Policy

POLITIKA PRIVATNOSTI OVE INTERNETSKE STRANICE

Obavijest u skladu s Uredbom EU 2016/679 („GDPR“)

Poštovani korisnici, ovdje možete pronaći informacije o obradi osobnih podataka koja se provodi tijekom pregledavanja internetske stranice kojom upravlja društvo AMIGOS CAFFÈ S.N.C. di Mingardi Severino e Arianna & C., što predstavlja obavijest prema čl. 13. Uredbe EU 2016/679 (GDPR) koju se pruža svima koji se koriste internetskim uslugama društva AMIGOS CAFFÈ S.N.C.

Ova obavijest vrijedi isključivo za ovu internetsku stranicu, ne vrijedi za ostale internetske stranice kojima možete pristupiti preko poveznica.

 

TKO SMO: „VODITELJ OBRADE“

„Voditelj“ obrade jest društvo AMIGOS CAFFÈ S.N.C. di Mingardi Severino e Arianna & C., sa sjedištem na adresi 34015 – MUGGIA (TS), Strada delle Saline br. 3 – Industrijska zona Noghere.

Podaci za kontakt su: Tel. +39 040 9235052; E-pošta: info@amigoscaffe.com

 

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I SVRHA OBRADE

Podaci o pretraživanju   

Informacijski sustavi i softverski postupci koji se upotrebljavaju za upravljanje ovom internetskom stranicom prikupljaju neke osobne podatke čiji se prijenos podrazumijeva kod uporabe komunikacijskih protokola.

U ovu kategoriju podataka ulaze IP adresa ili naziv domene računala i terminala koje korisnik upotrebljava, URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) adrese zatraženog izvora informacija, vrijeme zahtjeva, metoda upotrijebljena za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke koja je zaprimljena kao odgovor, brojčana oznaka koja označava status odgovora poslužitelja (uspješno, greška itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i računalno okruženje korisnika.

Ti podaci, potrebni za korištenje internetskih usluga, obrađuju se i u svrhu:

– prikupljanja statističkih podatka o korištenju usluga (najposjećenije stranice, broj posjetitelja po satu ili danu, zemljopisna područja podrijetla itd.);

– provjere pravilnog rada ponuđenih usluga.

Podaci o pretraživanju čuvaju se najviše sedam dana te se brišu odmah nakon njihova agregiranja (osim kada Pravosudna tijela trebaju utvrditi postojanje kaznenih dijela).

Podaci dobiveni od korisnika

Neobavezno, izričito i dobrovoljno slanje poruka na kontakt adrese objavljene na internetskoj stranici, kao i popunjavanje i slanje obrazaca prisutnih na internetskoj stranici podrazumijevaju prikupljanje pošiljateljevih podataka za kontakt, potrebnih za pružanje odgovora, kao i svih osobnih podataka obuhvaćenih prepiskom.

Na stranicama mrežnog mjesta koje su predviđene za pružanje određenih usluga objavljene su posebne obavijesti uz zahtjev za davanje eventualne privole za obradu osobnih podataka.

Obavještavamo vas da Voditelj obrade općenito obrađuje osobne podatke korisnika za sljedeće svrhe:

1. izvršavanje narudžbi i aktivnosti povezanih s uslugom e-trgovine (što uključuje sve funkcionalne aktivnosti za prodaju i prodajne i poslijeprodajne usluge, poput administrativnih i računovodstvenih aktivnosti i aktivnosti upravljanja odnosima s kupcima itd.);

2. upravljanje plaćanjima, uključujući i kontrolu prijevara prilikom plaćanja kreditnom karticom;

3. upravljanje zahtjevima korisnika: tehnički zahtjevi, zahtjevi komercijalne prirode, zahtjevi o stanju narudžbi i zahtjevi o informacijama u širem smislu (informacije, pitanja, obavijesti ili povratne informacije korisnika), čak i putem telefonske korisničke službe;

4. slanje periodičkih novosti s informativnim, promotivnim i / ili reklamnim sadržajem u vezi s ponuđenim uslugama, uz vašu prethodnu suglasnost;

5. upravljanje sudjelovanjima u promocijama i ostalim inicijativama organiziranim putem Stranice;

6. ispunjavanje zakonskih obveza, odredbi i propisa Europske zajednice (uključujući i propise o sprječavanju pranja novca) i za ostvarivanje prava na sudu.

 

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i za slanje, čak i putem e-pošte, reklamnog materijala i materijala za izravni marketing, kao i za slanje ostalih komercijalnih obavijesti. Ako se oglašavanje odnosi na proizvode koji su slični prethodno kupljenim proizvodima, tada možete te obavijesti zaprimiti na adresu e-pošte bez vaše izričite suglasnosti (tzv. Soft Spam), pod uvjetom da niste odbili tu upotrebu prilikom davanja svoje adrese e-pošte ili naknadno. Svoju privolu trebate dati da bi bilo zakonito primanje reklamnih e-poruka o proizvodima i uslugama koje se razlikuju od onih koje ste prethodno kupili.

 

Podaci prikupljeni putem društvenih mreža

Ako se korisnik poveže sa stranicom društva na društvenoj mreži putem podataka za prijavu na društvenu mrežu (odnosno računa društvene mreže na kojoj je registriran), društvo može prikupiti podatke koji se objavljuju na toj društvenoj mreži, i to čak na temelju postavki privatnosti koje je zadao korisnik (npr. podaci sadržani u poruci/objavi za slanje odgovora na zahtjev za informacijama ili pomoć, fotografije, odnosno informacije preuzete iz objavljenog profila). Posebne obavijesti o obradi osobnih podataka koju provode društvene platforme dostupne su na stranicama istih društvenih mreža (npr. https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

DRUŠTVENE MREŽE

Ova mrežna stranica može upotrebljavati tzv. dodatke za društvene mreže (eng. social plug-in). Dodaci za društvene mreže posebni su alati koji omogućuju da se značajke društvene mreže integriraju izravno unutar mrežne stranice (primjerice funkcija „sviđa mi se“ društvene mreže Facebook).

Svi dodaci za društvene mreže na stranici označeni su odgovarajućim logotipom u vlasništvu društvene mreže (npr. Facebook, Google, Twitter, Linkedin).
Kada tijekom pregledavanja naše stranice upotrijebite određeni dodatak (primjerice pritisnete gumb „Sviđa mi se“) ili odlučite ostaviti komentar, preglednik šalje odgovarajuće podatke izravno na platformu društvene mreže te ih pohranjuje. Za informacije o svrhama, vrsti i načinima prikupljanja, obradi, upotrebi i čuvanju osobnih podataka na platformama društvenih mreža, kao i za načine ostvarivanja svojih prava, upućujemo na politike privatnosti koje su usvojile pojedine društvene mreže.

Facebook: Obavijest: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: Obavijest: https://support.twitter.com/articles/20170514

LinkedIn: Obavijest: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

KOLAČIĆI

Upućujemo na obavijest o kolačićima.

 

PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA

Društvo može obrađivati navedene osobne podatke čak i bez posebne privole, osim onoga što se zahtijeva za popunjavanje određenih obrazaca, jer provođenje predugovornih mjera usvojenih na zahtjev ispitanika (npr. zahtjev za slanjem informacija e-poštom) i legitimni interes društva za promicanjem i ostvarivanjem svojih statutarnih ciljeva predstavljaju pravne temelje za zakonitost obrade.

Osim onoga što je određeno za podatke o pretraživanju, korisnik može samostalno odlučiti hoće li dostaviti svoje osobne podatke, ali u slučaju nedostavljanja tih podataka, možda neće biti moguće ispuniti zahtjev i društvo neće moći odgovoriti na zahtjev.

 

NAČIN OBRADE

Podaci se unose u elektroničku bazu podataka i/ili pohranjuju u papirnatom obliku.

Podaci nisu predmet postupka automatiziranog donošenja odluka niti se pomoću njih provodi bilo koja vrsta profiliranja.

 

PRIMATELJI PODATAKA

Suradnici i zaposlenici društva, kao posebno osposobljene i ovlaštene osobe za obradu podataka, mogu saznati vaše osobne podatke.

Podaci se mogu proslijediti vanjskim subjektima (primjerice društvima koji upravljaju mrežnim platformama, povezanim društvima, vanjskim savjetnicima, poddobavljačima itd.) za prethodne svrhe ako postoji potreba za njihovim uključivanjem. Ti subjekti djeluju ili kao neovisni Voditelji obrade ili kao imenovani Vršitelji obrade podataka.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Društvo čuva podatke isključivo onoliko koliko je nužno za ispunjenje navedenih svrha te kako bi odgovorilo na eventualne zahtjeve za pristupom i oporavkom podataka. Podaci koji se obrađuju za ispunjenje ugovornih obveza mogu se čuvati cijelo vrijeme trajanja ugovora, kao i sljedećih 10 godina, radi provjere mogućih neriješenih događaja ili udovoljavanja zakonskim obvezama (npr. računovodstvena dokumentacija). Nakon 24 mjeseca od prikupljanja (7 dana za podatke o pretraživanju) brišu se podaci prikupljeni u druge svrhe ako ne postoji daljnja potreba za kontaktom ili obveza čuvanja.

 

PRAVA ISPITANIKA

Priznata prava obuhvaćaju:

  • pravo na pristup svojim osobnim podacima i informacijama koje se odnose na njih; ispravak netočnih podataka ili nadopuna nepotpunih podataka; brisanje osobnih podataka (ako je ispunjen jedan od uvjeta naveden u čl. 17., stavku 1., GDPR-a te uz poštovanje iznimki predviđenih u stavku 3. istog članka); ograničavanje obrade osobnih podataka (ako nastupi jedna od pretpostavki iz čl. 18., stavka 1. GDPR-a);
  • pravo na zahtijevanje i zaprimanje osobnih podataka u strukturiranom i strojno čitljivom formatu, u slučaju da se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru, radi prijenosa tih podataka drugom voditelju obrade (tzv. pravo na prenosivost osobnih podataka);
  • pravo na protivljenje obradi osobnih podataka kada nastupe posebne situacije koje se odnose na obradu podataka;
  • pravo na povlačenje privole u svakom trenutku, što je ograničeno na slučajeve u kojima se obrada temelji na privoli za jednu ili više određenih svrha i odnosi se na opće osobne podatke (poput datuma i mjesta rođenja ili mjesta prebivališta) ili određene kategorije podataka (poput podataka koji otkrivaju zdravstveno stanje ili seksualni život). Obrada koja se temelji na privoli i koja je provedena prije povlačenja privole je u svakom slučaju zakonita.

Vezano uz navedene svrhe ispitanik ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak obrade podataka i zatražiti od društva slanje obavijesti e-poštom upućivanjem svog zahtijeva na navedene kontakte.

 

PRAVO NA PRIGOVOR

Ako ispitanik smatra da je došlo do povrede osobnih podataka tijekom obrade, može podnijeti prigovor kontrolnom tijelu mjesta uobičajenog boravka, rada ili gdje je došlo do navodne povrede. U Italiji možete podnijeti prigovor tijelu za zaštitu osobnih podataka „Autorità Garante per la Protezione dei Dati“.