Privacy Policy

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV NA TEJ SPLETNI STRANI

Obvestilo v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR) 

 

Spoštovani uporabnik, na tej strani vas obveščamo o obdelavi osebnih podatkov, ki poteka ob uporabi spletnih strani, ki jih upravlja družba AMIGOS CAFFÈ S.N.C. di Mingardi Severino e Arianna & C. To obvestilo je podano v skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 (GDPR) vsem tistim, ki komunicirajo s spletnimi storitvami družbe AMIGOS CAFFÈ S.N.C..

To obvestilo zadeva samo to spletno stran, ne pa tudi drugih spletnih strani, ki jih je mogoče obiskati preko njenih povezav.

 

KDO SMO: UPRAVLJAVEC OBDELAVE PODATKOV

Upravljavec obdelave je družba AMIGOS CAFFÈ S.N.C. di Mingardi Severino e Arianna & C., s sedežem v 34015 – MILJE (TS), Strada delle Saline 3 – industrijska cona Noghere – Oreh.

Kontaktni podatki so naslednjiTel. +39 040 9235052; Email: info@amigoscaffe.com

 

OBDELANI OSEBNI PODATKI IN NAMENI OBDELAVE

Podatki o brskanju

Informacijski sistemi in programski postopki, uporabljeni za delovanje te spletne strani, pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je neločljivo povezan z uporabo internetnih komunikacijskih protokolov.

V to vrsto podatkov sodijo IP naslovi oziroma domenska imena računalnikov in terminalov, ki jih uporabljajo uporabniki, naslovi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) zahtevanih virov, čas zahteve, metoda, uporabljena za posredovanje zahteve strežniku, velikost datoteke, prejete v odgovor, številčna koda, ki prikazuje stanje odgovora, ki ga je posredoval strežnik (uspešno, napaka itd.) in drugi podatki v zvezi z operacijskim sistemom in informacijskim okoljem uporabnika.

Ti podatki, potrebni za uporabo spletnih storitev, se obdelujejo tudi z namenom:

– pridobivanja statističnih informacij o uporabi storitev (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev po urah ali dnevih, geografska območja, kjer se nahajajo obiskovalci itd.);

– nadzora pravilnega delovanja ponujenih storitev.

Podatki o brskanju se hranijo največ sedem dni in se izbrišejo takoj po njihovem agregiranju (razen morebitnih potreb po odkrivanju kaznivih dejanj s strani sodišča).

Podatki, ki jih posreduje uporabnik

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporočil na kontaktne naslove, objavljene na spletni strani, kakor tudi izpolnjevanje in posredovanje obrazcev, ki so na spletni strani, vključujejo pridobivanje kontaktnih podatkov pošiljatelja, ki so potrebni za odgovor, kakor tudi vseh osebnih podatkov, vključenih v komunikacijo.

Posebna obvestila so objavljena na spletnih straneh, izdelanih za opravljanje določenih storitev, skupaj z zahtevo za morebitno privolitev za obdelavo.

Obveščamo vas, da upravljavec osebnih podatkov praviloma obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

1. izvrševanje naročil in dejavnosti, povezanih s storitvijo e-trgovine (vključno z vsemi dejavnostmi za prodajo ter prodajne in poprodajne storitve, na primer administrativne in računovodske dejavnosti, upravljanje stikov s kupci itd.);

2. upravljanje plačil, vključno z nadzorom za preprečevanje goljufij v primeru plačila s kreditno kartico;

3. obravnavanje zahtev uporabnikov: tehnične zahteve komercialnega značaja glede stanja naročil in zahteve za informacije v širšem smislu (informacije, vprašanja, obvestila ali povratne informacije uporabnikov), tudi s pomočjo telefonskega izvajanja storitev;

4. pošiljanje rednih e-novic z informativno, promocijsko in/oziroma oglasno vsebino v zvezi s ponujenimi storitvami, z vašo predhodno privolitvijo;

5. upravljanje sodelovanja pri promocijah in drugih pobudah, organiziranih na spletni strani;

6. izpolnjevanje pravnih obveznosti, uredbe in zakonodaje Skupnosti (vključno s predpisi s področja ukrepov proti pranju denarja) in za uveljavljanje pravic na sodišču.

 

Vaše osebne podatke je mogoče obdelovati tudi za pošiljanje oglasnega gradiva in gradiva za neposredno trženje ali drugih komercialnih sporočil, tudi po elektronski pošti: če oglas zadeva proizvode, podobne že kupljenim, boste oglas lahko prejeli na svoj naslov elektronske pošte tudi brez svoje izrecne privolitve (t.i. Soft Spam), če te uporabe niste zavrnili pri posredovanju svoje e-pošte ali ob naslednjih priložnostih; vaša privolitev pa je potrebna za zakonito prejemanje oglasne e-pošte v zvezi s proizvodi in storitvami, ki so drugačni od tistih, ki ste jih že kupili.

 

Podatki, pridobljeni na družbenih omrežjih

Če se uporabnik poveže s stranjo na družbenem omrežju podjetja preko prijave (torej računa na družbenem omrežju, na katerem je prijavljen), lahko podjetje pridobi podatke, ki se objavijo na tem družbenem omrežju, tudi na podlagi nastavitev zasebnosti, ki jih izbere uporabnik (npr. informacije, ki jih vsebuje sporočilo/objava za odgovor na zahteve za informacije ali podporo, slike oziroma informacije, pridobljene z objavljenega profila). Posebna obvestila o obdelavi podatkov, ki jo opravljajo družbene platforme, so na voljo na teh platformah (npr. https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

DRUŽBENA OMREŽJA

Ta spletna stran lahko uporablja t.i. vtičnike družbenih omrežij. Gre za posebna orodja, ki omogočajo vključitev delovanja družbenega omrežja neposredno na spletno stran (na primer funkcija “všeč mi je” na Facebooku).

Vsi vtičniki družbenih omrežij na spletni strani so označeni z ustreznim logotipom, ki pripada družbeni platformi (npr. Facebook, Google, Twitter, Linkedin).
Ko obiščete spletno stran na našem portalu in izberete vtičnik (npr. s klikom na gumb “všeč mi je”) oziroma se odločite, da boste pustili komentar, se ustrezne informacije prenesejo z brskalnika neposredno na platformo družbenega omrežja, ki jih tudi shrani. Za informacije o namenih, vrsti in načinih zbiranja, obdelave, uporabe in hrambe osebnih podatkov s strani družbene platforme, kakor tudi o načinih uveljavljanja svojih pravic, vas prosimo, da si ogledate politiko varstva osebnih podatkov, ki jo sprejme posamezno družbeno omrežje.

Facebook: Obvestilo: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: Obvestilo: https://support.twitter.com/articles/20170514

LinkedIn: Obvestilo: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

PIŠKOTKI

Glej obvestilo piškotki.

 

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje lahko obdeluje zgoraj navedene osebne podatke tudi brez posebne privolitve, razen ko se to zahteva za izpolnjevanje posebnih obrazcev, ker pravna podlaga zakonitosti obdelave podatkov temelji na izvajanju predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika (npr. zahteva za informacije po e-pošti), kakor tudi zaradi zakonitih interesov podjetja za promocijo in uresničevanje njegovih statutarnih ciljev.

Poleg tega, kar je navedeno za podatke o brskanju, lahko uporabnik prostovoljno posreduje svoje osebne podatke, vendar brez podane privolitve za obdelavo uporabnik ne bo mogel dobiti, kar je zahteval, in podjetje ne bo moglo ugoditi njegovi zahtevi.

 

NAČINI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podatki se vpišejo v elektronsko zbirko podatkov in/oziroma shranijo v papirne arhive.

Podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako se ne izvaja nikakršno oblikovanje profilov uporabnikov.

 

UPORABNIKI PODATKOV

Z osebnimi podatki se lahko seznanijo sodelavci in zaposleni v podjetju kot pooblaščene in ustrezno usposobljene osebe za obdelavo podatkov.

Podatki se lahko razkrijejo zunanjim subjektom (npr. družbam, ki upravljajo spletne platforme, povezanim družbam, zunanjim svetovalcem, podizvajalcem itd.) za zgoraj predvidene namene, če obstaja potreba po njihovem sodelovanju. Navedeni subjekti delujejo kot samostojni upravljavci oziroma so imenovani za odgovorne za obdelavo podatkov.

 

ROK HRAMBE PODATKOV

Podjetje hrani podatke v obdobju, nujno potrebnem za izvedbo zgoraj opredeljenih namenov, pa tudi za izpolnjevanje morebitnih potreb po dostopu in priklicu podatkov. Podatki, obdelani za izpolnjevanje kakršnih koli pogodbenih obveznosti, se lahko hranijo ves čas trajanja pogodbe in za nadaljnjih deset let z namenom ugotavljanja morebitnih neporavnanih obveznosti ali izpolnjevanja pravnih obveznosti (na primer računovodska dokumentacija). Po preteku 24 mesecev od pridobitve podatkov (7 dni za podatke o brskanju), če ni drugih potreb po stiku ali obveznosti po hrambi, se podatki, zbrani za druge namene, izbrišejo.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA 

Med priznane pravice sodijo:

  • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in z njimi povezanih informacij; popravek netočnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih podatkov; izbris osebnih podatkov (kadar velja eden od razlogov, navedenih v prvem odstavku 17. člena GDPR in ob upoštevanju izjem, ki jih določa tretji odstavek tega člena); omejitev obdelave osebnih podatkov (kadar velja eden od primerov, navedenih v prvem odstavku 18. člena GDPR);
  • zahtevati in prejeti – kadar je pravna podlaga za obdelavo podatkov pogodba ali privolitev in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi – osebne podatke v strukturirani in strojno berljivi obliki, in pravica, da se ti podatki razkrijejo drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti podatkov);
  • kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v primeru posebnih okoliščin v zvezi s tem;
  • kadar koli preklicati privolitev, omejeno na primere, v katerih obdelava temelji na privolitvi v enega ali več določenih namenov in je povezana s splošnimi osebnimi podatki (na primer datum in kraj rojstva ali kraj bivanja) oziroma posebnimi vrstami osebnih podatkov (na primer podatkov v zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem). Obdelava podatkov, ki temelji na privolitvi in je izvedena pred preklicem obdelave, je še naprej zakonita.

V zvezi z zgoraj navedenimi nameni lahko posameznik kadar koli poda zahtevo za prekinitev obdelave podatkov in za pošiljanje sporočil družbe po e-pošti; zahtevo predloži zgoraj navedenim kontaktom.

 

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE

Če posameznik meni, da je prišlo do kršitve pri obdelavi njegovih osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu v kraju, kjer običajno prebiva, dela ali kjer je prišlo do domnevne kršitve. V Italiji lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov.