Pakiranja

Nakon što provjerite jeste li ga ispraznili, možete odložiti kartonsko pakiranje u odgovarajući spremnik za papir.

HomeRecikliramoPakiranja

*osim ako vaša općina ne odredi drukčije

LEGENDA:

Označava ambalažu od rebrastog kartona koja se odlaže u papir.

Simbol čaše s vilicom pored nje označava da je proizvod namijenjen za kontakt s hranom, čak i ako do njega još nije došlo.

( ili ) Riječ je o međunarodnom simbolu za recikliranje otpada koji se sastoji od triju strelica koje tvore Möbiusovu petlju. Simbol nije trgovačka oznaka.

Pogledajte ostale kategorije

KAPSULE

FILTAR VREĆICE

VREĆICE