Filtar vrećice

Naše filtar vrećice izrađene su s pomoću filtara od rižinog papira, pa su u potpunosti biorazgradive. Nakon upotrebe možete ih baciti izravno u organski otpad.

HomeRecikliramoFiltar vrećice

*Osim ako vaša općina ne odredi drukčije.

LEGENDA:

Doze E.S.E. (akronim koji označava Easy Serving Espresso, odnosno međunarodni standard za njihovu pripremu) izrađene su od dvaju u cijelosti ekološki održivih slojeva filtarskog papira koji sadržavaju porciju mljevene i prešane kave.
Označava da je ambalaža izrađena od plastike i aluminija, a prevladava polietilen niske gustoće.
PAP (21) označava ambalažu od rebrastog kartona koja se odlaže u papir.
Simbol čaše s vilicom pored nje označava da je proizvod namijenjen za kontakt s hranom, čak i ako do njega još nije došlo.

( ili ) Riječ je o međunarodnom simbolu za recikliranje otpada koji se sastoji od triju strelica koje tvore Möbiusovu petlju. Simbol nije trgovačka oznaka.

Pogledajte ostale kategorije

KAPSULE

VREĆICE

PAKIRANJA